Warszawa, 8 kwietnia 2020 r.

Karta samorządowa Szymona Hołowni
kandydata na Prezydenta RP

Polska reforma samorządowa, której 30-lecie właśnie obchodzimy, to jedno z naszych największych osiągnięć i powodów do dumy. Polacy po latach komunistycznego centralizmu wzięli lokalne sprawy publiczne w swoje ręce tworząc samorządy, czyli lokalne i regionalne wspólnoty mieszkańców.  To samorządy i ich władze, wybudowały, wyremontowały i utrzymały tysiące kilometrów dróg i sieci kanalizacyjnej, tysiące oczyszczalni ścieków, tysiące szkół. Dzisiaj 70 proc. Polaków dobrze ocenia działania swoich lokalnych władz. O takim wyniku mógłby tylko pomarzyć Sejm, rząd czy Prezydent.

Rocznica ta przypada w bardzo trudnym czasie dla naszej wspólnoty narodowej i wspólnot lokalnych. Dziś widzimy z jakim poświęceniem samorządy przeciwdziałają rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jak starają się zapobiegać jego skutkom zdrowotnym, społecznym i gospodarczym. Wspierają szpitale, kupują sprzęt ochronny, pomagają w przeprowadzaniu testów ochrony zdrowia, ale także uwalniają przedsiębiorców od czynszów, odraczają płatności lokalnych opłat. Niestety rządzący nie dostrzegają potrzeby zrekompensowania samorządom utraconych przychodów i dodatkowych wydatków.

Obecne władze centralne robią wiele, aby marnować pokłady obywatelskiej i lokalnej energii. Odebrały samorządom Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, ingerują w samorządową politykę oświatową, biernie przyglądają się postępującemu zadłużeniu szpitali powiatowych. Odcinają samorządom źródła finansowania poprzez brak rekompensat za obniżkę PIT-u. Przerzucają na samorządy skutki finansowe swojej nieudolnej reformy edukacji. Zmuszają przez to lokalne władze do podnoszenia opłat za komunikację publiczną czy wywóz śmieci. Samorządy, zwłaszcza mniejsze, popadają w długi, nie mają środków na inwestycje. Dodatkowo w ostatnich dniach, pod pretekstem walki z epidemią, samorządy pozbawiono jurysdykcji nad strażami miejskimi, przekazując kontrolę policji.

Jako kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej już dziś postuluję natychmiastowe wsparcie samorządów w związku z rozpoczynającym się kryzysem gospodarczym. Samorządy powinny otrzymać dodatkową kwotę subwencji ogólnej w związku z ponoszonymi wydatkami i stratami. Powinien zostać również stworzony szczególny mechanizm ustawowy, który pozwoliłby samorządom zaciągać pożyczki i kredyty ponad zwyczajne limity, w celu utrzymania płynności finansowej.

Deklaruję, że gdy zostanę Prezydentem RP, stanę się także rzecznikiem samorządów wobec władzy centralnej. Chcę wspierać samorządy ale także czerpać od nich wiedzę.  W związku z tym podejmę następujące działania:

  1. Będę dążył do takiej reformy ustrojowej, w której Senat, zamiast być drugą partyjną izbą, stanie się miejscem, w którym reprezentowane będą lokalne wspólnoty. Docelowo Senat powinien stać się „izbą samorządową”.
  2. Do czasu, gdy to się stanie, jako prezydent będę pełnił rolę „izby samorządowej”. Nie podpiszę żadnej ustawy, która nakłada na samorządy wydatki bez wskazania źródła finansowania lub centralizuje zadania publiczne. Polska to nie tylko Warszawa i z Warszawy naprawdę nie widać najlepiej potrzeb i problemów lokalnych.
  3. Będę w stałym kontakcie z samorządowcami, konsultując z nimi wszystkie ustawy, które dotyczą ich działalności. Utworzę w tym celu Radę Samorządów przy prezydencie. Będę wyróżniał doskonałe, innowacyjne inicjatywy lokalne, takie jak np. system mieszkań dla niepełnosprawnych w Stargardzie, skuteczna walka ze smogiem w Krakowie, czy też walka z hejtem w przestrzeni publicznej we Wrocławiu. Będę korzystał z porad samorządowców, jak skutecznie i fachowo przeprowadzać konsultacje społeczne.
  4. Zwołam Radę Gabinetową poświęconą problemom relacji między rządem a samorządem. Stanę na niej w obronie polskiego samorządu, przeciwstawiając się zaostrzaniu nad nim nadzoru przez organy administracji państwowej oraz dzieleniu środków dla gmin i powiatów według klucza partyjnego, a nie według realnych potrzeb, jak ma to miejsce dziś, choćby w odniesieniu do Funduszu Dróg Samorządowych.
  5. Zainicjuję działania na rzecz reformy systemu dochodów samorządów. Należy rozważyć takie opcje, jak zwiększenie udziału samorządów w podatku PIT, wprowadzenie możliwości współregulowania stawek tego podatku przez samorządy lub przyznanie samorządom udziału w podatku VAT, co najmniej na poziomie 3%. Potrzebne są rozwiązania, które nie drenują kieszeni mieszkańców gmin, jednocześnie zwiększając środki na samorządowe inwestycje.
  6. Przedstawię prezydenckie propozycje usprawnienia walki ze smogiem. Uwzględnią one większą dostępność do funduszów dla średnich i dużych miast, a także wyposażenie samorządów w kompetencje do dzielenia środków przeznaczanych przez państwo na walkę ze smogiem.
  7. Wesprę samorządy w działaniach na rzecz rozwiązania narastającego problemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Będę starał się o wprowadzenie rozwiązań mających na celu poprawienie bilansu wodnego. Podejmę działanie mające na celu odtworzenie terenów podmokłych i deregulacji cieków wodnych. To samorządy najlepiej wiedzą, gdzie mają takie tereny, dlatego przeciwdziałanie kryzysowi wodnemu musi być zdecentralizowane.
  8. Będę wspierał wszelkie działania usprawniające współpracę między samorządami a lokalnymi organizacjami społecznymi. NGO-sy to najniższy stopień organizacji społeczeństwa, zarazem skupiający ludzi najbardziej aktywnych i kreatywnych – samorząd powinien zapewnić naturalną pomoc w ich działaniu. Zarówno tak popularnych ostatnio nowopowstających ruchów miejskich jak i tych najstarszych, działających na terenach wiejskich Ochotniczych Straży Pożarnych (w których lokalnemu społeczeństwu często służą dziadek, ojciec i syn), czy Kół Gospodyń Wiejskich.

Szymon Hołownia
Kandydat na Prezydenta RP

Ruch Społeczno-Samorządowy Bezpartyjni – Wielkopolska

 

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes:

Tadeusz Czajka, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Wiceprezesi:

Mariusz Zaborowski, Burmistrz Ślesina

Ryszard Grobelny, samorządowiec, były Prezydent Poznania

Adam Mytych, Zastępca Prezydenta Leszna

Mirosław Wieczór, Burmistrz Wronek

Magdalena Spychalska, Kalisz

Skarbnik:

Grzegorz Wojtera, Wójt Suchego Lasu

Sekretarz:

Grzegorz Steczkowski, działacz samorządowy

Członkowie Zarządu:

Cezary Krasowski, Wójt Brudzewa

Janusz Piechocki, Burmistrz Margonina

Marek Wasiak, przedsiębiorca

Członkowie Ruchu:

Tadeusz Czajka, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Marian Szkudlarek, Burmistrz Swarzędza

Adam Mytych, zastępca Prezydenta Leszna

Małgorzata Machalska, Burmistrz Lubonia

Krzysztof Wolny, Burmistrz Międzychodu

Grzegorz Wojtera, Wójt Suchego Lasu

Jan Broda, Wójt Komornik

Mariusz Zaborowski, Burmistrz Ślesina

Mirosław Broniszewski, Wójt Przykony

Marcin Wojtkowiak, Wójt Czerwonaka

Przemysław Pacholski, Burmistrz Kórnika

Piotr Hojan, Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

Andrzej Balcerek, Burmistrz Puszczykowa

Karol Balicki, Burmistrz Nekli

Tomasz Szulc, Burmistrz Opalenicy

Włodzimierz Kaczmarek, Burmistrz Szamotuł

Janusz Piechocki, Burmistrz Margonina

Mirosław Wieczór, Burmistrz Wronek

Tadeusz Szymanek, Burmistrz Czerniejewa

Tadeusz Kłos, Burmistrz Skoków

Jan Nowak, Wójt Kawęczyna

Paweł Przepióra, Zastępca Wójta Dopiewa

Włodzimierz Pinczak, Burmistrz Stęszewa

Piotr Halasz, Wójt Kamieńca

Szymon Matysek, Burmistrz Kostrzyna

Cezary Krasowski, Wójt Brudzewa

Bogusława Mikusek, Wójt Baranowa

Paweł Adam, Burmistrz Buku

Ireneusz Antkowiak, Burmistrz Pobiedzisk

Adam Lewandowski, Burmistrz Śremu

Bogdan Kemnitz, Wójt Kleszczewa

Piotr Ruszkiewicz, Burmistrz Kościana

Adam Pulit, Burmistrz Złotowa

Stefan Dziamara, Burmistrz Rychwała

Honorata Kozłowska, Burmistrz Wielichowa

Artur Mietkiewicz, Wójt Lądka

Andrzej Przybyła, Wójt Kościana

Przemysław Majchrzak, Wójt Wągrowca

INDYWIDUALNI SAMORZĄDOWCY Z INNYCH STRON POLSKI:

 

Piotr Roman, Prezydent Bolesławca

Marcin Nowak, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin

Andrzej Kimbar, Radny Gminy Wielbark

Michał Siembab, Przewodniczący Rady Miejskiej, Pakość

Michał Andrzej Huber, Radny Strzelec Krajeńskich

Janusz Zemanek, Wójt Wilkowic

Krzysztof Jaworski, Burmistrz Trzcianki

Jarosław Kowalski, Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec

Tomasz Budasz, Prezydent Gniezna

Grzegorz Mrowiński, Burmistrz Działdowa

Jarosław Perzyński, Burmistrz Sierpca

Janusz Bielecki, Wiceburmistrz Lidzbarka Welskiego

Marian Blachut, Burmistrz Czechowic-Dziedzic

Grzegorz Świetlik, samorządowiec, współorg. klubu Europejskiego  „Przyszłość, Teraźniejszość, Przyszłość”

Marian Trela, Burmistrz Wilamowic

Robert Szczepański, Radny Małdyt

Łukasz Krawiec, Radny Sosnowica

W górę

W związku z zakończeniem kampanii wyborczej w wyborach Prezydenta RP osoby zainteresowane dalszą działalnością publiczną Szymona Hołowni zapraszamy na stronę: Polska2050.pl

Łukasz Krasoń

Mówca motywacyjny, jedna z najbardziej rozpoznawalnych osób z niepełnosprawnością aktywnie działających w Polsce. Członek honorowy Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Był pomysłodawcą Ogólnopolskiego Konwoju Rowerowego „Wstań i Jedź”, który w 2013 roku przemierzył Polskę. Działacz społeczny, autor oraz pierwszy w kraju trener rozwoju osobistego z niepełnosprawnością. Prowadzi autorskie szkolenia w kraju i zagranicą (USA, Wielkiej Brytanii, Holandii). Przemawiał na największych w Polsce wydarzeniach wydarzeniach inspirując tysiące ludzi do działania. 

Łukasz Krasoń

Jacek Cichocki

Wcześniej minister w rządach premiera Donalda Tuska i Ewy Kopacz, pełnił funkcje: ministra spraw wewnętrznych (2011-2013), koordynatora służb specjalnych (2008-2011), Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (2013-2015). Dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia w latach 2003-2007, wcześniej kierownik zespołów analitycznych i ekspert w tej instytucji ds. problemów bezpieczeństwa i energetyki (1992-1998).

Jacek Cichocki

Michał Kobosko

W latach 2013-19 Senior Advisor i Country Representative w amerykańskim think tanku Atlantic Council. Wcześniej, przez ponad dwadzieścia lat aktywny działacz na polskim rynku medialnym. Współtworzył dziennik i portal Pulsu Biznesu. Był redaktorem naczelnym miesięcznika Forbes, tygodników Newsweek Polska i Wprost oraz Dziennika Gazety Prawnej.

Michał Kobosko

Olga Adamkiewicz

Specjalistka od zarządzania i marketingu. Do niedawna jedna z kluczowych osób rozwijających Brand New Galaxy, niezależną międzynarodową platformę, integrującą spółki z obszarów marketingu i technologii. Przed BNG, Adamkiewicz pełniła funkcję dyrektora marketingu w Jeronimo Martins Drogerie i Farmacje. Wcześniej przez 9 lat związana była z Procter & Gamble gdzie odpowiadała za rozwój poszczególnych marek oraz planowanie kampanii medialnych w Polsce i Europie Centralnej. Przez wiele lat współpracowała wolontariacko z fundacją „Odyseja Umysłu”, była też Członkiem Rady Nadzorczej Fundacji WWF Polska.

Olga Adamkiewicz

Barbara Krysztofczyk

Ekspert ds. wizerunku i trener medialny. Do niedawna prezes agencji PR Synertime. Tworzy kompleksowe strategie PR – koordynowała projekty dla ponad stu polskich i międzynarodowych podmiotów, m.in. osób oraz instytucji publicznych, miast, ambasad, fundacji i korporacji. Jako doradca i szkoleniowiec wielokrotnie wspierała zwycięskie kampanie do wyborów samorządowych i ogólnokrajowych. Współautorka „Leksykonu public relations”. Wykłada w London School of Public Relations. Jest jurorką Złotych Spinaczy, najważniejszego konkursu dla profesjonalistów PR w Polsce.

Barbara Kysztofczyk

Agnieszka Buczyńska

Ekspertka w dziedzinie aktywności społecznej, socjolog, politolog. Do niedawna prezeska Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku (2014-20). Specjalizuje się w polityce społecznej oraz zarządzaniu procesami i projektami. Na przestrzeni lat wdrażała szereg programów społecznych w tym m.in. pierwszą w Polsce mobilną aplikację do pośrednictwa wolontariatu czy Strefę Społeczną podczas Święta Wolności i Solidarności. Zasiadała w Gdańskiej Radzie Pożytku Publicznego oraz Gdańskiej Radzie ds. Seniorów.

Agnieszka Buczyńska

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Z wykształcenia socjolog, z praktyki politolog, specjalizuje się w sprawach polityki międzynarodowej. Przez lata związana z Ośrodkiem Studiów Wschodnich. Pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (2012-14) oraz ambasadora RP w Federacji Rosyjskiej (2014-16). Po zakończeniu służby dyplomatycznej objęła stanowisko dyrektora programu Otwarta Europa Fundacji im. Stefana Batorego, a następnie funkcję dyrektora think tanku forumIdei.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Stanisław Zakroczymski

Prawnik i historyk. Przygotowuje doktorat z prawa administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW. Autor wywiadu-rzeki z profesorem Adamem Strzemboszem (Więź, 2017) oraz współautor raportu „Polska samorządów. Silna demokracja skuteczne państwo.” (Fundacja Batorego 2019). Był redaktorem naczelnym wydania internetowego „Magazynu Kontakt”. Autor publikacji naukowych, analitycznych i publicystycznych związanych w szczególności z tematyką prawną i ustrojową. Zaangażowany w liczne przedsięwzięcia związane z edukacją obywatelską i historyczną. Aktywnie brał udział w protestach w obronie praworządności.

Stanisław Zakroczymski

Krzysztof Bolesta

Pełnił funkcję doradcy ministra środowiska w zakresie europejskiego pakietu energetyczno-klimatycznego i negocjacji klimatycznych. Uczestnik negocjacji europejskiej polityki klimatycznej i negocjacji ONZ oraz urzędnik Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji oraz Dyrekcja Generalna ds. Energii). Autor wielu publikacji dotyczących m.in. rynków energii, polityki klimatycznej oraz elektromobilności. Absolwent programów US Marshall Memorial Fellow oraz International Visiting Program Fellow. Wiceprezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych.

Krzysztof Bolesta

Mateusz Mielczarek

Mając niespełna 16 lat publikował artykuły w Gazecie Wyborczej. Był doradcą Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Jest zaangażowany w ochronę praw człowieka i dialog międzynarodowy. Od kilku lat współorganizuje pomoc dla uchodźców z Czeczenii i jest Ambasadorem Akcji Żonkile. W Unii Europejskiej zabiega o dostrzeżenie problemów i potrzeb młodych osób. Do kwietnia 2020 związany z Fundacją Zwolnieni z Teorii. Wyróżniony w konkursie Pramerica Spirit of Community. Student Uniwersytetu w Utrechcie.

Mateusz Mielczarek

Przemek Staroń

Psycholog, nauczyciel, trener, nagrodzony przez Komisję Europejską twórca międzypokoleniowego Zakonu Feniksa, tutor niemal 50 olimpijczyków z filozofii, fan efektu wow, twórca pracowni #utrzy, zwany też profesorem Snapem, wyróżniony w konkursie im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”, nagrodzony LGBT+ Diamond 2019 Polish Business Award, wybrany Człowiekiem Roku Gazety Wyborczej za „wzorowe sprawowanie”. Nauczyciel Roku 2018, finalista w konkursie Global Teacher Prize 2020.

Fot.: Renata Dąbrowska

Przemek Staroń

Jan Szyszko

Analityk Unii Europejskiej i komentator polityki międzynarodowej. Autor i współautor licznych raportów podsumowujących dorobek Polski w UE, działania legislacyjne unijnych instytucji i analizujących polityczną narrację w internecie. Współpracował m.in. z Komisją Europejską, Fundacją Batorego, Instytutem In.Europa i Fundacją Schumana. Komentuje politykę zagraniczną dla Polityka.pl, publikował na łamach portalu EurActiv i Polityki Insight. Uczestnik II Akademii Liderów Komisji Europejskiej, absolwent Kolegium Europejskiego w Natolinie i dublińskiego Trinity College.   

Jan Szyszko

Andrzej Mierzwa

Finansista specjalizujący się w pozyskiwaniu międzynarodowych inwestorów kapitałowych i strategicznych dla polskich przedsiębiorców. W latach osiemdziesiątych pracował w firmie doradztwa strategicznego Booz Allen and Hamilton w Paryżu, Londynie i Nowym Jorku. Pracował przy projektach restrukturyzacji i prywatyzacji dużych przedsiębiorstw i instytucji państwowych we Francji, Wielkiej Brytanii i Nowej Zelandii, oraz doradzał zarządom dużych firm europejskich przy ich restrukturyzacji w przemyśle spożywczym, telekomunikacyjnym, mediów i komputerowym. Wykładowca w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Andrzej Mierzwa

Andrzej Sadkowski

Od dwudziestu lat przedsiębiorca. Wcześniej ekspert Banku Światowego i doradca Prezesa ZUS. Prezes Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Sampo S.A., Prezes Zarządu Lottomerkury, współzałożyciel Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych i pełnomocnik czterech Ministrów Skarbu. Zasiadał w radach nadzorczych m.in.: NFI Kazimierza Wielkiego, Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Norwich Union, Nafta Polska SA, Gerlach SA. W Polsce mieszka od 30 lat, absolwent Tufts University, Uniwersytetu Warszawskiego i studiów MBA na Uniwersytecie w Illinois.

Andrzej Sadkowski

Mirosław Różański

Generał broni rezerwy Wojska Polskiego, były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, dowódca Brygadowej Grupy Bojowej w Iraku, dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON. W 2016 r. przeprowadził część praktyczną  ćwiczenia  Anakonda16, w którym brało udział ponad 30 tys. żołnierzy z 25 krajów. Doktor nauk o obronności. Od 2017 r. w rezerwie, aktualnie prezes i fundator fundacji bezpieczeństwa i rozwoju Strarpoints.

Mirosław Różański

Adriana Porowska

Z zawodu pracownik socjalny, aktualnie pełni funkcję Prezesa Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej. Od piętnastu lat pracuje z osobami wykluczonymi również jako streetworker, prowadzi schronisko dla osiemdziesięciu osób w kryzysie bezdomności oraz mieszkania treningowe dla pięćdziesięciu osób. Jest współprzewodniczącą Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności  przy Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz członkiem rady społecznej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Adriana Porowska

Maciej h. Grabowski

Dr ekonomii i inżynier nawigator. Przez wiele lat związany z administracją państwową. Jako wiceminister finansów, gdy ministrem był Jacek Rostowski oraz w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz, jako minister środowiska. Autor licznych publikacji i konsultant m.in. dla Międzynarodowej Korporacji Finansowej, Banku Światowego, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, UNDP, Komisji Europejskiej. Główne obszary jego zainteresowań obejmują zagadnienia dotyczące finansów, finansów publicznych, środowiska i rozwoju oraz powiązań między tymi sferami. 

Maciej Grabowski

Wadim Tyszkiewicz

Wiceprzewodniczący senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Od 2002 r. aktywnie zaangażowany w działalność samorządową. Czterokrotnie wybrany na prezydenta miasta Nowej Soli. Startując po raz trzeci uzyskał rekordowe poparcie 86,40% głosów w pierwszej turze głosowania. Pełnił funkcję przewodniczącego Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego, przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych oraz członka Zarządu Związku Miast Polskich. 

Wadim Tyszkiewicz

Kontakt

Biuro Komitetu Wyborczego
Kandydata na Prezydenta RP Szymona Hołowni

ul. Dobra 5/5

00-384 Warszawa

e-mail: [email protected]

tel:  22 121 71 08

Ww. adres jest przeznaczony tylko do korespondencji.

Dla mediów:

Zapraszamy na stronę naszego Biura Prasowego: media.holownia2020.pl

Iwona Zaczek
e-mail: [email protected]
tel.: 514 048 867

Barbara Borzymowska
pełnomocnik ds. praw zwierząt
e-mail: [email protected]

Biura regionalne

Biuro Ekipy Szymona, woj. dolnośląskie
Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 17
tel: 500 674 213 (pn-pt 10.00-18.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. kujawsko-pomorskie 1
Bydgoszcz, ul. 3 maja 22/1
tel: 514 100 695 (pn-ndz 8.00-20.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. kujawsko-pomorskie 2
Toruń,  ul. Długa 8B
tel: 500 686 730 (pn-pt 12.00-19.00, sb 10.00-15.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. lubelskie
Lublin, ul. Gabriela Narutowicza 34
Tel: 500 686 065 (pn-pt 11.00-17.00, sb 11.00-14.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. lubuskie
Zielona Góra, ul. Westerplatte 46
tel: 500 686 679 (pn-pt 13.00-17.00, sb 9.00-13.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. łódzkie
Łódź, ul. Tadeusza Kościuszki 1
tel: 500 686 163 (pn-pt 10.00-17.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. małopolskie
Kraków, ul.  Mikołajska 13/ 3.2
tel: 500 674 400 (pn-pt 8.00-18.00, sb 10.00-15.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. mazowieckie
tel: 500 686 245 (pn-pt 12.00-19.00, sb 13.00-16.00), e-mail: [email protected], [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. opolskie
Opole, ul. 1 maja 59
tel: 500 674 251 (pn-pt 12.00-18.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. podkarpackie
Rzeszów,galeria handlowa Millenium Hall, Aleja Majora Wacława Kopisto 1
Tel: 500 685 848 (pn-pt 16.00-20.00, sb 11.00-15.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. podlaskie,
Białystok, ul. T. Kościuszki 13
tel: 500 686 744 (pn-pt 10.00-17.00, sb 10.00-14.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. pomorskie,
Gdynia, ul. Starowiejska 28
tel: 500 686 926 (pn-pt 11.00-18.00, sb 9.00-14.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. śląskie
Katowice, ul. Porcelanowa 23
tel: 500 674 378 (pn-pt 16.00-19.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. świętokrzyskie
Kielce, ul. Zagórska 10,
tel: 500 685 736, e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. warmińsko-mazurskie
W trakcie zmiany adresu. Prosimy o kontakt telefoniczny.
tel: 500 686 748 (pn-pt 10.00-19.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. wielkopolskie
Poznań, ul. Żydowska 35a
tel: 500 686 678 (pn-pt 10.00-18.00), e-mail: [email protected]

Biuro Ekipy Szymona, woj. zachodniopomorskie
Szczecin, ul. Monte Cassino 10
tel: 500 686 763 (pn-pt 13.00-17.00), e-mail: [email protected]